1.ชื่อ-นามสกุล/ชื่อองค์กร *
2. ชื่อหน่วยงานที่สั่งจองสินค้า
3. เพศ
4. วัน /เดือน/ ปีเกิด
5. อาชีพ
6. สถานที่ติดต่อ *
7. เบอร์ติดต่อ *
8. E-mail *
   
9. จำนวนที่สั่งจองสินค้า * ระบุจำนวนสินค้า/กล่อง
1 – 50 กล่อง  ราคา กล่องละ 99 บาท
51 – 100 กล่อง  ราคา กล่องละ 79 บาท
101 – 500 กล่อง  ราคา กล่องละ 75 บาท
501 – 2000 กล่อง ราคา กล่องละ 70 บาท
ตั้งแต่ 2001 กล่องขึ้นไป ราคา กล่องละ 65 บาท
   
..............................................ขอบคุณลูกค้าทุกๆท่าน..............................................

 

 

บริษัท บี.เค. คาร์บอน พลัส จำกัด
56/120 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน 59 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220