ชื่อผลงาน "โลงศพไร้กลิ่น" (Scentless coffin)
รายละเอียด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กรวยสวัสดิ์ หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
โชว์ผลงานการประดิษฐ์ "โลงศพไร้กลิ่น" เพื่อลงสกู๊ปข่าวภาคเที่ยง เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ฝีมือคนไทย ทาง
สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7
สถานที่ ณ อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 16 ห้อง 1603 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
สื่อที่ขอสัมภาษณ์ สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7

รูปภาพเพิ่มเติม

<< BACK

 

บริษัท บี.เค. คาร์บอน พลัส จำกัด
56/120 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน 59 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220