รับชมการทดสอบคุณบัติการดูดซับกลิ่นของถ่าน Black Smile

ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=Uq1t66Zs_PA&feature=youtu.be

<< BACK

บริษัท บี.เค. คาร์บอน พลัส จำกัด
56/120 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน 59 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220